RICHARD R. ROGERS
VÝKONNÝ PŘEDSEDA

Richard R. Rogers Executive Chairman

Richard Rogers vykonává u společnosti Mary Kay funkci výkonného předsedy. Richard byl spoluzakladatelem společnosti Mary Kay, kterou založil se svou matkou Mary Kay Ash v září 1963. Vykonával funkci generálního ředitele společnosti do roku 1965, kdy byl zvolen viceprezidentem. V roce 1968 byl zvolen prezidentem a výkonným ředitelem a v listopadu 1987 byl jmenován předsedou představenstva. Do funkce předsedy a výkonného ředitele společnosti Mary Kay se vrátil v roce 2001
a v roce 2006 nastoupil do funkce výkonného předsedy.

Richard vynikl jako inovativní obchodník a finančník. V roce 1968 obdržel „Cenu marketingového muže roku“ od pobočky Americké marketingové asociace pro severní Texas a stal se nejmladším oceněným. V průběhu téhož roku Richard dosáhl toho, že se akcie společnosti staly veřejně obchodovatelnými na trhu O.T.C. Poté, v roce 1976, zařídil zápis společnosti na New Yorkskou burzu.
V roce 1985 Richard vedl účelový odkup akcií Mary Kay a vrátil společnost do soukromého rodinného vlastnictví.

Richard sloužil u amerického námořnictva a vystudoval Univerzitu severního Texasu.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:

„LIDÉ PODPORUJÍ TO, CO POMÁHAJÍ VYTVOŘIT.”

DAVID HOLL
PREZIDENT A VÝKONNÝ ŘEDITEL

David Holl President and Chief Executive Officer

David jako prezident a výkonný ředitel odpovídá za každodenní rozhodnutí ve společnosti Mary Kay. Je členem představenstva Mary Kay.

David začal pro společnost Mary Kay pracovat v červnu 1993 a v roce 1996 se stal hlavním finančním ředitelem a pokladníkem. V roce 2006 David nastoupil do funkce výkonného ředitele. Před tím, než nastoupil do rodiny Mary Kay, byl viceprezidentem Citibank v New Yorku. Před Citibank byl David finančním analytikem společnosti Union Texas Petroleum v Houstonu.

Pod jeho vedením společnost Mary Kay rozšířila svou činnost na 14 nových trhů a své tržby úspěšně diverzifikovala mezi více než 35 trhů na celém světě. Společnost také dosáhla významného pokroku
v hlavních strategických iniciativách včetně globální změny obchodní značky a globální standardizace hlavních systémů a procesů. Během Davidova funkčního období jako prezidenta a výkonného ředitele se světové tržby Mary Kay více než zdvojnásobily.

David získal bakalářský titul v oboru financí na Univerzitě Clemson, kde je v současnosti členem poradního výboru prezidenta. Získal titul MBA na Univerzitě Jižní Karoliny, kde byl jmenován vynikajícím kandidátem MBA a v roce 2008 získal cenu Mooreovy školy USC pro vynikajícího obchodního absolventa.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:

„NIC SE NEDĚJE, DOKUD NĚKDO NĚCO NEPRODÁ.”

SHERYL ADKINS-GREEN
HLAVNÍ MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA

Sheryl Adkins-Green Chief Marketing Officer

Sheryl Adkins-Green vykonává v Mary Kay funkci hlavní marketingové ředitelky. Sheryl vede globální marketingovou strategii Mary Kay, pozici obchodní značky, vývoj nových produktů, reklamu, digitální marketing, sociální média, produktové vzdělávání a zákaznický přehled, a zajišťuje tak dlouhodobý růst a podporu více než 3,5 milionů nezávislých kosmetických poradkyň. Cílem Sheryl jako hlavní marketingové ředitelky je posílit pozici Mary Kay jako světové kosmetické značky.

Sheryl začala pracovat pro Mary Kay v lednu 2009 jako viceprezidentka globálního rozvoje značky
a v červenci 2011 byla jmenována hlavní marketingovou ředitelkou a členkou týmu výkonného vedení. Sheryl pomáhala rozvíjet a realizovat strategii produktového portfolia, vytvářející udržitelný tok inovativních produktů péče o pleť, barev a vůní, které posilují konkurenční pozici Mary Kay na celém světě. Řídila také rozvoj nástrojů digitálního marketingu a sociálních médií. Sherylina vášeň pomáhat lidem dosahovat jejich plného potenciálu je evidentní v jejích pravidelných příspěvcích na blogu The Mary Kay Way. Sheryl se aktivně zapojuje do celé řady neziskových iniciativ.

Sheryl získala bakalářský titul v oboru maloobchodu na Univerzitě Wisconsin a z Harvardské školy obchodu má magisterský titul v obchodní administrativě.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:


KAŽDÝ NA KRKU NOSÍ NEVIDITELNÝ NÁPIS: „CHCI SE DÍKY TOBĚ CÍTIT DŮLEŽITÝ!“

THOMAS S. CHO
ŘEDITEL DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Thomas S. Cho Chief Supply Chain Officer


Thomas S. Cho je ředitelem dodavatelského řetězce společnosti Mary Kay. Thomas je odpovědný za koncové dodavatelské procesy včetně strategie dodavatelského řetězce, výroby, výzkumu a vývoje, strojírenství, zadávání veřejných zakázek, distribuci, plánování, přepravu, řízení zásob a kvalitu.

Thomas zastával mnoho nadřízených výkonných pozic v různých průmyslových oblastech, včetně pozice manažera divize u společnosti Space Systems Loral, provozního ředitele u společnosti Cosmetic Essence Innovations a provozního ředitele u společnosti Transilwrap Inc. (a.s.) ještě před svým příchodem do společnosti Mary Kay v roce 2013.

Thomas získal titul Bachelor of Science (bakalář přírodních věd) v oboru obchodní administrativa/mezinárodní obchod na San Jose State University (státní univerzita) v San Jose, Kalifornie, a také sloužil v americké armádě. Kromě angličtiny hovoří plynně španělsky, portugalsky a konverzačně korejsky.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:


„JDĚTE PŘÍKLADEM A BRZY BUDOU TOTÉŽ DĚLAT I VAŠI LIDÉ. VŠICHNI LIDÉ
V MARY KAY A I NEZÁVISLÉ KOSMETICKÉ PORADKYNĚ VĚŘÍ, ŽE CHOVÁNÍ
A RYCHLOST LÍDRA URČUJE PŘÍSTUP A TEMPO CELÉHO TÝMUF.“


K.K. CHUA
PRESIDENT PRO REGION  ASIE A TICHOMOŘÍ

K.K. Chua President, Asia Pacific Region


K.K. Chua pracuje ve funkci prezidenta pro Asii a Tichomoří. Povinnosti K.K. Chua jako regionálního prezidenta zahrnují veškeré oblasti společnosti, které přímo podporují úspěch našich poboček a nezávislé kosmetické poradkyně na našich trzích v Asii a Tichomoří, které zahrnují Austrálii, Čínu, Hong Kong, Indii, Koreu, Malajsii, Nový Zéland, Filipíny a Tchaj-wan a Singapur.

K.K. Chua začal pracovat pro Mary Kay v roce 1995 jako prezident Mary Kay China a v roce 1998 byl jmenován prezidentem pro Asii a Tichomoří. K.K. Chua pomáhal vybudovat nadaci Mary Kay China na podporu růstu regionu Asie a Tichomoří, který se stal největším mezinárodním regionem Mary Kay v roce 2008.

Před nástupem do Mary Kay zastával vedoucí výkonné funkce v médiích a filmovém průmyslu v Asii pro Hollywood Studio a má rozsáhlé předchozí pracovní zkušenosti v Asii a Evropě. Pomáhal vést otevření Koreji, Indonésie a Číny pro produkty Paramount, Universal a MGM.

K.K. Chua absolvoval obchodní studie na Polytechnice Ngee Ann v Singapuru jako nejlepší student na fakultě a na Univerzitě Cornell absolvoval rozvojový program pro výkonné ředitele. Když K.K. Chua bydlel v Sydney, byl členem rady guvernérů Americké obchodní komory v Austrálii.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:

„CO SI MYSL DOKÁŽE PŘEDSTAVIT A ČEMU SRDCE UVĚŘÍ, TOHO LZE DOSÁHNOUT.”

TARA EUSTACE
PREZIDENT PRO EVROPSKÝ REGION

Tara Eustace President, European Region

Tara Eustace pracuje jako prezidentka pro evropský region. Jako regionální prezidentka Tara dohlíží na 13 zemí, které tvoří evropský region: Arménie, Česká republika, Německo, Kazachstán, Litva, Moldavsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Ukrajina a Velká Británie.

Když Tara začala v roce 1993 pracovat pro Mary Kay, stala se hlavní členkou prvního týmu Mary Kay
v Rusku. Tara pomáhala růstu Mary Kay v Rusku a Rusko je v současné době jedním ze čtyř největších trhu Mary Kay. Tara vedla první týmy Mary Kay pro Ukrajinu, Kazachstán a Polsko, které se všechny staly úspěšnými trhy společnosti Mary Kay.

Zároveň s rozvojem trhů Tara v roce 2002 převzala větší odpovědnost za vedení zemí včetně České republiky a Slovenska. V roce 2002 byla Tara povýšena na prezidentku pro evropský region a převzala vedení dalších zemí a následně otevřela nové trhy. Pod Tařiným vedením se značka Mary Kay® stala vedoucí kosmetickou společností a jednou z nejrespektovanějších společností přímého prodeje
v evropském regionu.

Tara získala bakalářský titul v ruských studiích a mezinárodních vztazích na Univerzitě ve Virginii.

Favorite Mary Kay quote:

„MARY KAY JE JEDINEČNÁ ŽIVOTNÍ CESTA, KTERÁ VÁM DÁVÁ ŠTĚTCE, OLEJE, BARVY A PLÁTNO, NA KTERÉ SI MŮŽETE NAMALOVAT SVŮJ ŽIVOT TAK, JAKÝ JEJ SKUTEČNĚ CHCETE MÍT. VYBÍRÁTE SI VLASTNÍ BARVY, VLASTNÍ DESIGN A VLASTNÍ VZOR. JE TO MÍSTO, ODKUD MŮŽETE DOSÁHNOUT VÝŠ, MYSLET VE VĚTŠÍM, RŮST A ŽÍT PLNĚJŠÍ ŽIVOT NEŽ KDEKOLIV JINDE.”

DEBORAH GIBBINS
FINANČNÍ ŘEDITELKA

Deborah Gibbins Chief Financial Officer

Deborah Gibbins zastává funkci finanční ředitelky společnosti Mary Kay. Ve své roli Deborah dohlíží na strategické plánování a finanční růst společnosti Mary Kay po celém světě. Je odpovědná za finanční plánování společnosti, podávání zpráv, finanční správu, daně a za interní audity.

Předtím, než se Deborah v roce 2013 připojila ke společnosti Mary Kay, zastávala nadřízené vedoucí pozice ve finanční funkci společnosti PepsiCo v severoamerické divizi Frito Lay. Před společností PepsiCo byla Deborah vedoucí manažerkou ve společnosti Arthur Andersen LLP, která se zabývá auditorstvím a pojišťovnictvím.

Deborah je certifikovaná účetní a získala titul Bachelor of Business Administration (bakalář obchodní administrativy) v oboru finance a účetnictví na Southern Methodist University (Jižní metodická universita). Jako aktivní komunitní dobrovolnice v současné době zasedá ve správní radě organizace United Way of Metropolitan Dallas.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:


„NIKDY SE NESCHOVÁVEJTE ZA STRATEGIE NEBO NABUBŘELOST.“

MELINDA FOSTER SELLERS
ŘEDITELKA PRO LIDSKÉ ZDROJE

Melinda Foster Sellers Chief People Officer

Melinda Foster Sellers pracuje ve funkci hlavní ředitelky pro lidské zdroje v Mary Kay. Melinda odpovídá za veškeré lidské zdroje, vybavení a bezpečnost po celém světě. Je členkou týmu výkoného vedení Mary Kay od roku 2006.

Melinda pomáhala v přesunu ke globální podpoře činností Mary Kay. Odpovídala za realizaci globálních systémů a procesů, které poskytují efektivnější, trvalejší a strategičtější podporu obchodu na celém světě. Programy mají za cíl spojit všechny zaměstnance v podpoře poslání společnosti a povzbudit všechny – zaměstnance, nezávislé kosmetické poradkyně a spotřebitele – říct „Milují svou Mary Kay“.

Melinda začala pracovat pro Mary Kay v roce 1993. Během let zastávala různé funkce v lidských zdrojích. Byla také členkou kulturního výboru Mary Kay od jeho zrodu v roce 1998. Výbor se stará o zachování kultury a hodnot, které zavedla Mary Kay Ash. V rámci podporování naší kultury pomáhá globální mentorský program posílit pracovní síly Mary Kay a počet jeho účastníků, školených i instruktorů, na trzích na celém světě každý rok roste.

Před tím, než Melinda nastoupila v Mary Kay, pracovala pro společnosti Mark IV Industries a DSC Communications. Melinda získala vysokoškolské tituly v psychologii a biologii na Univerzitě Drury a titul v průmyslových vztazích na Státní univerzitě v Iowě.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:

„VÁŠ PŘÍSTUP URČUJE, JAK VYSOKO DOSÁHNETE. SKUTEČNĚ PLATÍ, ŽE POKUD SI MYSLÍTE, ŽE MŮŽETE, PAK MŮŽETE, A POKUD SI MYSLÍTE, ŽE NEMŮŽETE, MÁTE PRAVDU.”

KREGG JODIE
ŘEDITEL INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Kregg Jodie Chief Information Officer

Kregg Jodie pracuje ve funkci hlavního ředitele informačních technologií v Mary Kay. Odpovídá za zavádění strategických směrů v technologii, realizaci nových systémů, řízení a sledování existujících systémů a všech telekomunikací v Mary Kay globálně.

Kregg vedl strategické úsilí Mary Kay v rozvoji technologie, aby lépe sloužila zákazníkům a zlepšila příležitosti pro nezávislé kosmetické poradkyně. Kregg pomáhal zavádět onlinový webový portál Mary Kay InTouch®, který přetvořil způsob, jakým nezávislé kosmetické poradkyně pracují. Kregg dále pracoval na rozvoji a realizaci společných hlavních systémů a procesů, které vytvářejí provozní efektivitu a zlepšují příležitosti prodeje na více než 35 trzích na celém světě.

Kregg začal pracovat pro Mary Kay v říjnu 1993 jako manažer automatizace obchodního týmu a zastával různé další funkce, než byl v roce 1997 jmenován hlavním ředitelem informačních technologií. Od roku 1998 je Kregg členem týmu výkonného vedení a koordinuje celkovou obchodní strategii Mary Kay.

Před nástupem do Mary Kay Kregg pracoval pro Accenture, kde poskytoval odborné manažerské poradenství pro společnosti jako CompUSA, Sears Logistics Services, Hertz Corporation, velkého expresního dopravce, Ministerstvo pro záležitosti veteránů, Manville Sales Corporation, Federální leteckou správu a Americkou federální banku. Kregg získal bakalářský titul v obchodní administrativě na Univerzitě Texas v Austinu.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:

„MILUJI MARY KAY, PROTOŽE VYTVÁŘÍ OHROMNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO NÁS VŠECHNY PO CELÉM SVĚTĚ.”

NATHAN MOORE
PREZIDENT, SEVEROAMERICKÝ REGION

Nathan Moore Chief Legal Officer and Secretary

Nathan Moore pracuje jako hlavní ředitel právního oddělení a tajemník Mary Kay. Nathan řídí veškeré aspekty oddělení globálních právních, vládních, veřejných vztahů a firemní sociální odpovědnosti. Řídí také týmy podporující Nadaci Mary Kay a Muzeum Mary Kay.

Nathan nastoupil do Mary Kay v roce 1995 jako advokát pro zaměstnanecké záležitosti a v právním oddělení společnosti zastával různé vedoucí funkce. Nathan byl zakládajícím členem kulturního výboru Mary Kay v roce 1998. Výbor se věnuje zachování kultury a hodnot, které zavedla Mary Kay Ash. Nathan je vášnivě oddán příležitostem v Mary Kay a odvětví přímého prodeje. Pracoval jako předseda Vzdělávací nadace přímého prodeje a Asociace přímého prodeje.

Nathan získal titul B.B.A. (finance) s vyznamenáním na Univerzitě Texas A&M a právnický titul na Univerzitě St. Mary v San Antoniu v Texasu.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:

„LIDÉ JSOU ROZHODNĚ NEJVĚTŠÍM AKTIVEM SPOLEČNOSTI. NEZÁLEŽÍ NA TOM, ZDA JSOU PRODUKTEM AUTA NEBO KOSMETIKA. SPOLEČNOST JE DOBRÁ JEN TAK, JAKO JSOU LIDÉ, KTEŘÍ V NÍ PRACUJÍ.”

JOSE SMEKE
PREZIDENT, LATINSKOAMERICKÝ REGION

Jose Smeke President, Latin America Region

Jose (Pepe) Smeke pracuje jako prezident latinskoamerického regionu. Pepe nastoupil do Mary Kay Mexiko v březnu 1994 a pracoval v obchodním oddělení jako manažer. V lednu 1997 se stal manažerem obchodního oddělení a rychle dosáhl úspěchu jako obchodní ředitel a generální ředitel.
V červenci 1999 byl Pepe povýšen na prezidenta pro Mexiko. V prosinci 2000 byl Pepe povýšen na prezidenta pro Mexiko a latinskoamerický region. Ve své funkci Pepe dohlíží na činnost v celém regionu Latinské Ameriky, který zahrnuje Argentinu, Brazílii, Mexiko a Uruguay.

OBLÍBENÝ CITÁT MARY KAY ASH:


„NEMŮŽETE UČIT, CO SAMI NEZNÁTE, A NEMŮŽETE VÉST TAM, KAM SAMI NEPŮJDETE.”