• Přípravky Mary Kay®
  • Ocenění
  • Spolupráce s odborníky

PŘÍPRAVKY, KTERÝM MŮŽETE DŮVĚŘOVAT. SPOLEČNOST, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT.


Mary Kay Ash založila v roce 1963 společnost na svém vlastním žebříčku hodnot, kterým se v životě řídila – na čestnosti, poctivosti a neochvějné víře v Zlaté pravidlo a v sílu utvářet životy.

I dnes tyto hodnoty zůstávají v centru všeho, co děláme, včetně našeho odhodlání vyvíjet takové přípravky, které ženám pomáhají probudit jejich pravou vnitřní i vnější krásu. Naše filozofie je jednoduchá – dostát svému závazku u každého přípravku, který vyrábíme. Protože hrdě stojíme za kvalitou našich přípravků a skutečnými výhodami, které poskytují, existují miliony žen, které mohou říci: „Miluji mou Mary Kay!"

Nasloucháme tomu, co ženy chtějí.


Spojení s ženami po celém světě nám pomáhá pochopit, co je pro ně důležité, a umožňuje nám neustále prodávat přípravky, které jim vyhovují a potěší je. Každým rokem tisíce žen po celém světě používají a hodnotí přípravky Mary Kay® pod dohledem odborníků, abychom mohli změřit účinnost každého přípravku a zajistit, že poskytuje takové výsledky, které ženy žádají. Tyto poznatky nám pomáhají nejen přinášet to, co ženy chtějí dnes, ale rovněž vyvíjet takové přípravky, které budou chtít i v budoucnosti.

Bezpečnost spotřebitelů je naší hlavní prioritou.


Každý rok společnost Mary Kay investuje miliony dolarů do výzkumu a provede více než půl milionu testů, aby se ujistila, že každá složka a každý přípravek splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti, kvality a účinnosti. Jsme si vědomi toho, že mohou existovat odlišná hlediska na bezpečnost složek a že některé názory mohou vznikat v důsledku neúplné a nepřesné interpretace. My chceme, aby spotřebitelé věděli, že v Mary Kay je rozhodnutí o každém přípravku založeno na vědeckých faktech, ne na domněnkách. Při zajišťování bezpečnosti a účinnosti našich přípravků spoléháme na důkladný vědecký výzkum a na spolupráci s nezávislými lékařskými odborníky. Pravidelně jdeme nad rámec toho, co vyžadují zákony zdravotních a bezpečnostních orgánů, které regulují kosmetický průmysl po celém světě.

Nezávislí lékařští odborníci hrají zásadní roli ve vývoji přípravků.

Společnost Mary Kay se po celém světě spojila s předními dermatology, oftalmology, sestrami
a dalšími zdravotnickými odborníky v akademických institucích i soukromých praxích. Díky spolupráci
s těmito odborníky a průběžnému zkoumání a hodnocení pokroku v oblasti technologií jsou vědci
z výzkumného centra Mary Kay schopni vyvíjet prvotřídní produkty.

Chceme, aby zákazníci byli stoprocentně spokojeni.

Věříme, že spokojenost zákazníka nemůže být jednorázovou akcí, ale že je to celoživotní závazek. Cílem společnosti Mary Kay je poskytovat jasné, důvěryhodné, stručné informace o bezpečnosti a účinnosti přípravků, aby zákazníci při své volbě mohli cítit důvěru. To je důvod, proč společnost stojí za svými přípravky prodávanými nezávislými kosmetickými poradkyněmi a poskytuje na ně 100% záruku spokojenosti.
Společnost Mary Kay nepodporuje testování na zvířatech.

Společnost Mary Kay nepodporuje testování na zvířatech.

Společnost se zavázala ke zrušení testování na zvířatech a je pevným zastáncem využití alternativních metod testování bezpečnosti přísad
a přípravků. Naše přípravky a přísady netestujeme na zvířatech a také nežádáme jiné subjekty
o provádění testů našich přípravků na zvířatech, pokud to striktně nevyžadují zákony. V průběhu uplynulých dvou desetiletí jsme byli celosvětovým lídrem v rozvoji alternativních metod testování přípravků. Náš závazek platí i dnes. Ve spolupráci s celosvětovými regulačními úřady, které jsou zodpovědné za bezpečnost kosmetických přípravků, a také ve spolupráci s ochránci zvířat a s vědci
v oblasti alternativních testovacích metod usilujeme o celosvětové přijetí těchto nových postupů.

Společnost Mary Kay usiluje o ochranu životního prostředí.

Podporou a realizací udržitelného rozvoje ovlivňujeme nejen kvalitu života lidí, do nichž vstupujeme dnes, ale i budoucích generací. Zavázali jsme se pozitivně ovlivňovat udržitelnost životního prostředí prostřednictvím prevence znečištění, zachování zdrojů, dodržování předpisů a neustálého zlepšování našeho životního prostředí.
Peeling na obličej

PŘÍPRAVKY, KTERÝM VĚŘÍME

Náš závazek je neustále naplňovat nebo přesahovat očekávání našich zákazníků. Přečtěte si podrobnosti o tom, jak Mary Kay funguje po celém světě, aby tento slib naplnila.

Zjistěte více o přípravcích

OCEŇENÍ

Mary Kay  v České i Slovenské republice získala prestižní ocenění Superbrands a stala se tak jednou z nejsilnějších značek v rámci obou zemí!

Česká pobočka získala toto ocenění pro rok 2015 i 2014. Slovenská pobočka již v roce 2013 a obhájila ho i pro rok 2014.

Toto celosvětové ocenění uděluje mezinárodní organizace Superbrands International nejvýznamnějším značkám v 90 zemích světa.

Ocenění Superbrands se uděluje na základě rozhodnutí odborné poroty složené z expertů z oblasti marketingu, médií, komunikace a byznysu a spotřebitelského průzkumu. Superbrands je zároveň nejuznávanějším celosvětově fungujícím programem hodnocení značek a ocenění získávají ty značky, které dosáhly v daném odvětví vynikající pověsti.
See the Seal of Recommendation from the Skin Cancer Foundation that all Mary Kay sunscreen products carry.  Find out which Mary Kay® products that have been awarded the prestigious Good Housekeeping Seal of approval.