BEZPEČNOST PŘÍPRAVKŮ


Bezpečnost přípravků je pro společnost Mary Kay největší prioritou. Ročně utratí společnost Mary Kay miliony dolarů a provede více než 300 000 testů, aby zajistila, že každý přípravek Mary Kay® bude splňovat nejvyšší standardy bezpečnosti, kvality a provedení.

Díky spojení vědeckého hlediska s porozuměním potřeb a tužeb zákazníka dodává výzkumný a vývojový tým Mary Kay inovativní, vysoce účinné přípravky ve více než 35 zemích po celém světě.

Jelikož Mary Kay dohlíží na každý krok výrobního cyklu od nápadu přes vytvoření až k distribuci, musí každý nový přípravek projít řadou přísných výzkumných procedur a testování spotřebiteli. Vědci z Mary Kay používají svůj inovativní náhled k tomu, aby studovali nové přísady a složení a aby je otestovali z hlediska bezpečnosti, kvality, stálosti, čistoty, účinnosti na pokožku, použití přípravku a samozřejmě přijetí přípravku spotřebiteli.

Vědečtí odborníci hodnotí každou jednotlivou přísadu a každý hotový přípravek.
Přísné testování provádějí nebo na něj dohlížejí členové laboratoří Mary Kay, včetně několika lidí s titulem Ph.D. a dalších vědců s magisterským nebo doktorským titulem v oblastech, jako jsou toxikologie, farmakologie, mikrobiologie, chemie a biochemie,  výzkum a vývoj.

Každé rozhodnutí ohledně přípravku se děje na základě vědeckého faktu, ne na základě názoru.
Mary Kay spoléhá na průkazný vědecký výzkum používající ty nejpokročilejší technologie a nepoužije žádnou přísadu, pokud naše testování neprokáže, že je bezpečná a účinná.

Veškeré přípravky pro péči o pokožku a kosmetické přípravky jsou regulovány státními orgány pro zdraví a bezpečnost.
Dříve, než smí být jakýkoliv přípravek uveden na trh, musí splňovat přísné bezpečnostní předpisy. Mary Kay pravidelně zachází ohledně bezpečnosti přípravků dále, než vyžaduje zákon.

Nezávislí dermatologové certifikovaní lékařskou komorou a další lékařští odborníci hrají v testování přípravků nezbytnou roli.
Klinické testování se provádí v nezávislých laboratořích, kde si dobrovolníci aplikují přípravky Mary Kay® pod přísným dohledem a hodnocením certifikovaných dermatologů a oftalmologů. Mary Kay také provádí rozsáhlé laboratorní testy, aby se ujistila, že přípravek nevyvolává podráždění pokožky ani alergii. Pro ověření, zda lze všechny přípravky používat v okolí očí, používá nejmodernější metody.

"Jedním z cílů Mary Kay je dosáhnout naprosté spokojenosti zákazníků po celém světě tím, že se soustředíme na kvalitu, hodnotu, užitečnost, inovaci a osobní služby."

-Terry Jacks, víceprezident oddělení vývoje přípravků

KLINICKÉ HODNOCENÍ A HODNOCENÍ SPOTŘEBITELI

Jako součást týmu oddělení výzkumu a vývoje Mary Kay je oddělení klinického a spotřebitelského hodnocení zaměřeno na potřeby zákazníků, kteří si kupují přípravky Mary Kay®. Testují a hodnotí bezpečnost, účinnost a celkové provedení přípravků Mary Kay® u zákazníků a pomáhají společnosti dokazovat tvrzení o přípravcích a jejich užitku.

Learn about Mary Kay’s Clinical and Consumer Evaluation department.

KLINICKÉ ÚČINNÉ TESTOVÁNÍ

Learn about Mary Kay’s Clinical Efficacy Testing.

Účinné klinické testování pomáhá podpořit a vytvořit informace o přípravcích, které se používají v reklamě a které spotřebitelům pomáhají stanovit a porovnat účinnost přípravku, jako jsou např. tvrzení „85 procent testujících zaznamenalo zlepšení struktury pokožky“ a „73 procent zaznamenalo úbytek jemných vrásek“. Testy provádějí certifikovaní dermatologové za pomoci odborného známkování účastníků klinických testů.

 

 

KLINICKÉ TESTOVÁNÍ BEZPEČNOSTI

Klinické testování bezpečnosti slouží k ohodnocení přípravků Mary Kay® zákazníky, aby byl zjištěn jejich eventuální potenciál podráždění a alergie. Tyto studie se provádějí pro zaručení bezpečnosti a poskytnutí důležitých informací o přípravku spotřebitelům, jako například, zda je přípravek „vhodný pro citlivou pokožku a oči“, „bezpečný pro nositele kontaktních čoček“ a zda je „nekomedogenní“.

Learn about Mary Kay’s Clinical Safety Testing.

SPOTŘEBITELSKÉ TESTOVÁNÍ

Learn about Mary Kay’s Consumer Testing.

Mary Kay naslouchá tomu, co ženy chtějí. Jako součást pevného závazku společnosti zajistit, aby přípravky Mary Kay® neustále splňovaly nebo převyšovaly očekávání zákaznic, společnost pod dohledem odborníků testuje a hodnotí přípravky Mary Kay®. Tak společnost může lépe porozumět užitku, který ženy chtějí z používání přípravků mít. Spotřebitelské testování prováděné také prostřednictvím domácích studií, testů na centrále, skupin soustředících se na kvalitu a pohovorů pomáhá určit, jak přípravky Mary Kay® vnímají spotřebitelé. Tyto studie pomáhají zjistit, jak nové přípravky fungují se současnými, a poskytují užitečný náhled na to, jak zákaznice přípravek používají, jak často jej používají a jaké výsledky nebo zlepšení od něj očekávají.