Nemůžeme mít růžovou bez zelené.  

rozdelovac

„Udržitelnost“ je slovo, které v dnešní době často slýcháme. Přemýšleli jste někdy, co to vlastně znamená? Udržitelnost znamená uspokojování našich současných potřeb, aniž bychom ohrozili schopnost budoucích generací uspokojovat ty jejich.  

A proč to děláme? 

Ode dne, kdy Mary Kay Ash otevřela dveře své vysněné společnosti v roce 1963, bylo její fungování postaveno na „Zlatém pravidle“– Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Mary Kay Ash byla žena velmi schopná, podnikatelsky orientovaná, ale zároveň věděla, jak vést srdcem. Její závazek „Dávat víc než brát“ se promítal do všech jejích rozhodnutí. Přijetí závazků společnosti k udržitelnému růstu a transparentnosti v roce 2021 odráží jednak záměr být společensky odpovědní, ale zároveň reflektují i odkaz naší zakladatelky a její filozofie, kterou promítla do své společnosti. 

Skrze naši globální iniciativu Pink Changing Lives® – Růžová mění životy® jsme darovali miliony dolarů organizacím po celém světě, které se zaměřují na výzkum rakoviny, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit, podporu žen a dívek a celou řadu dalších projektů, jež mají pozitivní dopad na celou společnost. 

Druhou velkou oblastí, je iniciativa Pink Doing Green® – Myslete růžově, jednejte zeleně, kdy se zaměřujeme na oblast životního prostředí. Snažíme se snižovat množství provozního odpadu, který končí na skládkách. Také jsme již vysadili celosvětově více než milion stromů a vylepšili hospodaření s vodními zdroji v našich výrobních závodech.  

A zavázali jsme se dělat pro naši planetu ještě více. 

Představujeme 5 pilířů se závazky, kde se odráží plán popisující, jak bude Mary Kay i nadále přispívat k lepší budoucnosti
nejen naší planety. 

Pilir 1

PILÍŘ 1: Zásady společnosti 

Hodnoty Mary Kay Ash žijí ve společnosti, kterou vybudovala. S tím, jak jsou potřeby společnosti náročnější, roste naše odpovědnost dělat více. Udržitelný růst znamená činit etická rozhodnutí, být transparentní ohledně našich obchodních praktik a nést odpovědnost za naše chování jako globální korporátní občan. 

Pilir2

PILÍŘ 2: Produkty bez dopadů na životní prostředí 

Jako výrobce spotřebního zboží se Mary Kay zavázala snižovat jakékoli negativní dopady našich výrobků na životní prostředí. To zahrnuje využívání udržitelných zdrojů pro výrobu, ekologickou recyklaci našich produktů a obalů spolu s výrazným snížením množství plastů. 
Pilir3

PILÍŘ 3: Odpovědná výroba

Mary Kay se zavázala snižovat svou uhlíkovou stopu, nacházet udržitelná řešení provozního odpadu, zodpovědně využívat vodu a chránit eticky získané zdroje, na kterých jsme všichni závislí, abychom mohli žít zdravě. 
Pilir4

PILÍŘ 4: Posílení postavení žen

Společnost je prakticky od začátku postavena na závazku posílit postavení žen a tento slib i nadále platí. Náš desetiletý plán zahrnuje snahy o odstranění překážek k ekonomické svobodě žen a posílení jejich hlasu v rozhodnutích, která se jich týkají. Přispíváme na projekty podporující ženy, děti i jejich vzdělávání. 
Pilir5

PILÍŘ 5: Socilání dopad

Naše zakladatelka to nazvala duchem Go-Give, touhou svobodně dávat a vykonávat upřímné činy, které by zlepšily život, zlepšili svět. Náš závazek k sociálnímu dopadu je příslib, který nikdy nepřestaneme dávat tam, kde můžeme něco změnit. Přispíváme pravidelně na výzkum rakoviny, podporujeme komunity a mnoho dalších projektů, které se starají o planetu a inspirují ostatní.

Poslání Mary Kay se nemění – obohacovat životy žen a jejich rodin. Jak se vyvíjejí výzvy, kterým naše společnost čelí, vyvíjíme se spolu nimi. Jeden jedinec může něco změnit. Společně však můžeme změnit svět.