rozdelovac

Vztahy jsou základem všeho, co Monika dělá, ať už jde o její děti nebo další podnikatelky, kterým je mentorkou.

Pozitivní komunikační dovednosti, které Monika využívá již vice než 20 let v rodinném životě, uplatňuje a považuje za základ i při budování a udržování svého podnikání.

„Největší dar, který můžeme dát dětem a všem lidem, je věnovat jim pozornost a pozitivním přístup.“

balance

Mít v životě rovnováhu

Svým dětem poskytuje podporu, která jim dodává sebedůvěru, aby mohly dosahovat úspěchy ve škole i doma. Ženám, kterým poskytuje poradenství, je oporou a dodává jim odvahu. Jako důsledná podnikatelka věnuje první část dne svému podnikání a odpoledne se věnuje potřebám své rodiny. Tento rozdělený harmonogram jí umožňuje věnovat čas každému člověku a co možná nejvíce ho podpořit a pozitivně ovlivnit. A navíc ji tento časový plán pomáhá vést vyvážený pracovní a osobní život, po kterém vždy toužila.
Individualita

Důraz na jednotlivce

Monika umí přirozeně navazovat vztahy a chápe, že je důležité ocenit schopnosti každého člověka a podporovat jeho nápady. „Je to o navazování kontaktů a o tom, že s lidmi mluvíme jako s osobnostmi a chováme se k nim lidsky,“ říká.

Také je pro ní důležité ukazovat, že jí opravdu záleží na ženách, které vede v podnikání.
„Vše, co dělám, je o respektu k ostatním. Miluji tuto práci, protože mohu uspět spolu s přáteli, kteří mě obklopují – lidmi, které vnímám jako mojí druhou rodinu.“
Graceful

Vděčné srdce 

Monika je vděčná za všechno, čeho doposud dosáhla. Je také vděčná za produkty sady Mary Kay Clinical Solutions®, které pomáhají bojovat proti stárnutí. Jsou součástí její týdenní péče o pleť, díky které vypadá skvěle a má dobrý pocit z toho, co ji čeká i z podnikání, které vytvořila.

„Mám šťastné manželství a šťastné, zdravé děti. A úspěšné podnikání.“
Svým dětem poskytuje podporu, která jim dodává sebedůvěru, aby mohly dosahovat úspěchy ve škole i doma.