50+ řečníků ⏤ 150+ účastníků ⏤ 10.000+ diváků

Byli jsme hrdým partnerem největší hybridní mezinárodní konference o diverzitě a inkluzi Diversity Summit, která se koná 13. 9. 2022
v Clam-Gallasově paláci v Praze. V rámci programu vystoupila online i Virginie Naigeon-Malek, globální ředitelka pro společenskou zodpovědnost,
udržitelnost a sociální dopad v celosvětovém ústředí společnosti Mary Kay v Dallasu v Texasu, USA. 



Záznam

Virginie vede oblast posílení postavení žen a rovnosti, rozmanitosti, rovnosti a začlenění, globální propagace, marketingu příčin a komunitních investic. Podílí se také na utváření globální grantové strategie nadace Mary Kay Ash Foundation, jejímž dvojím posláním je pomáhat při hledání léků na rakovinu postihující ženy a vymýtit domácí a genderově podmíněné násilí. ♀

Záznam konference


Program konference

Tisková zpráva